29: Postrzegana empatia partnera jako predyktor satysfakcji ze związku romantycznego - Maria Kaźmierska

29: Postrzegana empatia partnera jako predyktor satysfakcji ze związku romantycznego - Maria Kaźmierska