29: Postrzegana empatia partnera jako predyktor satysfakcji ze związku romantycznego - Maria Kaźmierska

29: Postrzegana empatia partnera jako predyktor satysfakcji ze związku romantycznego - Maria Kaźmierska

0 0 2 months ago
Kaźmierska, M. (2013). Postrzegana empatia partnera jako predyktor satysfakcji ze związku romantycznego. Psychologia Społeczna, VIII(27), 435–447.

Find us on Facebook